สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสถานที่ที่น่าไปเมื่อมาเยี่ยมประเทศอินเดีย ทัชมาฮาลสามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า อนุสรณ์สถานที่ความรักเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุ


ท้องนา ในประเทศประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ในหมู่ 7 สิ่งอัศจรรย์ของโลก เป็นหลุมฝังศพหินอ่อนสีขาว หินแลง เสริมแต่งดับด้วยเครื่องเพชร พลอย หิน โมราแล้วก็เครื่องเพชรพลอยจากมิตรในแต่ละประเทศ กว้างและก็ยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร รอบๆข้างหน้ามีทัชมาฮาลมีสนามที่กว้างขวาง มีทางเดินสู่ตึก 4 ทาง มีน้ำพุและก็สระเรียงยาว ใช้เวลาสำหรับการสร้างถึง 22 ปี ตามแบบสถานที่ปัตชูรรมโมกุลของประเทศอินเดียและก็อาหรับอิหร่านนมุสลิม ใช้ช่างรวมทั้งคนงานการผลิตสูงถึง 20,000 คน ทุกรูปร่างของหลุมฝังศพมีความสมมาตรในทุกๆส่วนและก็ประณีตบรรจงงดเว้นงานที่สุด ถูกผลิตขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของท่าน นามว่า มุมตัซ มาฮาล ซึ่งสินพระชนมายุ ภายหลังการให้กำเนิดผู้สืบสกุลผู้ที่ 14 เพียงแค่ 60 นาที การเสียชีวิตของพระมเหสีที่เป็นหวานใจมากมายที่อยู่รับประทานร่วมกันมาถึง 18 ปี ทำให้สมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน เศร้าอยู่ถึง 2 ทศวรรษ ราชสมบัติส่วนมากของท่านหมดไปกลับการผลิตอนุสรณ์สถานที่ความรักของทั้งคู่ ภายหลังสร้างทัชมาฮาลเสร็จในปี คริสตศักราช 1658 พระบุตรชายองค์ที่ 1 นามว่า ออรังเซบ ได้มีความเห็นว่าพระพ่อใช้เงินทองไปๆมาๆกมายเป็นอย่างมาก ก็เลยได้คิดชิงบัลลังก์จากพระพ่อแล้วได้จับสมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ไปกักขังในป้อมอัครา สมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ทำเป็นเพียงแต่ยืนเขย่าเท้าดูมายังทัชมาฮาลและก็รำพึงรำพันถึงพระมเหสีมุมตัซ มาฮาล ผ่านกรงเหล็กที่ถูกขังอยู่วันแล้ววันเล่า ทุกๆวันเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปี แล้วก็ได้ตายลงในช่วงคริสตศักราช 1666 ถึงแม้ยามที่ท่านสินพระชนมายุเวลาก่อนท่านสิ้นลม ก็ยังมองดูมาที่อนุสรณ์สถานที่นี้ โดยที่มือยังคงจัดกรงเหล็กไว้ ก่อนสิ้นใจจิตใจในที่สุด พระศพของท่านได้ถูกเอามาติดตั้งเอาไว้ภายในทัชมาฮาลข้างเคียงพระมเหสีที่ท่านทรงรักชั่วกัลปวสาน เดี๋ยวนี้ ทัชมาฮาลจะสวยมาในตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและก็ดวงอาทิตย์ตกเพราะว่าแสงสว่างจากดวงตะวันส่องมากมายระทบกับหินอ่อนสีขาวนวลเป็นภาพที่ติดตึงใจมาก ถ้ามาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแล้วไม่มาดูทัชมาฮาลที่เป็นเลิศในสิ่งมหัจรรย์และจากนั้นก็น่าจะมาไม่ถึงแน่ๆ

 

 

 

Author: Allen Grant